C# Nedir

Okuma Süresi : 1 dakika
C# Nedir

C# programlama dili

C# söz dimi çok etkileyici, aynı zamanda kolay ve öğrenmesi kolaydır. C# küme parantezi söz dizimi C, C++ ve Java programcıları tarafından anında anlaşılabilir. Bahsedilen dilleri bilen programcılar C# ile kısa sürede verimli olarak çalışabilirler.

C# dili C++ ile yapılan karmaşık bir çok işlemi kolaylaştırmaktadır. Örneğin sıfırlanabilir tipler (nullable types), numaralandırma (enumerations), delegasyonlar, lambda ifadeleri ve hafız’ya direk erişim gibi.

C# genel metot ve tipleri destekler, böylece tip güvenliğini ve performansı arttırmış olur. Ayrıca yineleyiciler koleksiyon sınıfından türeyebilir ve isteğe bağlı davranışlar geliştirilebilir. LINQ ile tipi kesin sorgulamalar ile birinci sınıf yapılar oluşturur.

Nesne Yönelimi Dili olarak, C#  kapsülleme, kalıtım ve çok biçimliliği destekler. Tüm değişkenler ve metotlar, Main metodu dahil (uygulama giriş noktası) sınıf ile kapsüllenmiştir. Bir sınıf doğrudan sadece bir sınıftan türeyebilir ancak sınırsız ara yüzü uygulayabilir. Alt sınıflarda Virtual metodunu ezen metotlar override anahtarını kullanarak karmaşıklığı önlerler. C# struct sınıfa benzeyen bir yapıdadır, yığın içinde çalışan bir tip olarak ara yüzleri kullanabilir ancak kalıtımı desteklemez.

Temel Nesne yönelimli ilkelerine ek olarak. C# ile yazılım bileşenleri kolaylıkla geliştirilebilir ve buna yardımcı bazı yapılar mevcuttur;

  • Delege olarak adlandırılan kapsüllenmiş metotlar, tip korumalı olay bildirimlerini aktif hale getirir.
  • Özellikler, gizli değişkenlere erişimi sağlar
  • Öznitelikler, çalışma zamanı meta bilgisi ile donatılabilir
  • Satır içi XML belge  yorumları
  • LINQ, çeşitli türlerdeki veri kaynakları için sistem içi sorgulama yeteneği sunar
Bilgisayar C#